nedelja, 18. december 2011

DobroDELno za Akademski pevski zbor UP

»DEL namenite APZ UP, ki vam s pesmijo ogreva srce«

Akademskemu društvu Univerze na Primorskem (ADUP), v sklopu katerega deluje Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP), je Ministrstvo za Kulturo RS decembra leta 2010 podelilo naziv Društvo v javnem interesu. ADUP se je julija letos uvrstilo v seznam upravičencev do donacij za leto 2011, zato v društvu pozivamo vse, ki vam zbor s številnimi dogodki in pesmijo ogreva srce, izpolnite obrazec za namenitev dela dohodnine.

Vsi, ki oddajajo dohodninsko napoved v Sloveniji (torej so davčni zavezanci), lahko do 0,5 % odmerjene dohodnine namenijo nevladnim organizacijam. Na tak način imajo možnost donirati določena sredstva za delovanje organizacij, ki prispevajo k bolj kakovostnemu bivanju v naši družbi. Donacija 0,5 % dohodnine je brezplačna. To pomeni, da gre za dohodnino, katero ste državi Sloveniji že plačali. V kolikor zahtevka ne pošljete, si država ta del zadrži. Informacije o načinu donacije so dostopne na spletni strani www.dobrodelen.si.

Kako podariš 0,5 % dohodnine?

Akademsko društvo Univerze na Primorskem
Pristaniška ulica 3
6000 KOPER
davčna številka: 83356606


Del dohodnine za leto 2011 je možno donirati še do 31. decembra 2011. Izpolnjen obrazec lahko prinesete tudi na Info točko ŠOUP, vsak delovnik med 8.00 in 16.00 uro, obrazec bomo Davčnemu uradu poslali mi!

Obrazec za donacijo in podrobnejše informacije je dostopen na povezavi http://www.soup.si/aktualno/14005.

Ni komentarjev:

Objavite komentar